La racionalització arriba a Biosca&Botey de la mà de Pin de Vibia – BioscaBotey