Biosca & Botey en la V Jornada Professional sobre Il·luminació i Retail – BioscaBotey